Tuulilasi

Käytettynä tuotava tarvitsee liikennevakuutuksen


ETA-alueelta käytettynä maahan tuotavalla ajoneuvolla saa maanantaista 2.4. lähtien ajaa ilman siirtolupaa. Tällöin edellytyksenä on, että ajoneuvolla on lähtömaassa voimassa oleva liikennevakuutus ja rekisteröinti, ja että ne ovat voimassa myös Suomessa.

Käytetyn ajoneuvon tuonnista on tehtävä käyttöönottoilmoitus, jonka tulli vahvistaa. Uudistus perustuu EY-tuomioistuimen tuoreeseen päätökseen. Ajoneuvon kuljettaja voi jatkossa kuitenkin jäädä ilman vakuutuskorvausta.

Mikäli tuontiautossa on lähtömaassa laillisesti myönnetyt ja voimassa olevat rekisterikilvet, pääsääntöisesti sillä on myös ko. lähtömaan vakuutusyhtiön myöntämä, voimassa oleva liikennevakuutus. Näin vakuutettua ajoneuvoa voi käyttää myös Suomen liikenteessä.

Myös nykyinen siirtolupamenettely mahdollinen

Tuontiautoa ostettaessa tai liikennevakuutusta lähtömaassa otettaessa on syytä varmistaa, että vakuutus on voimassa koko sen ajan, jona ajoneuvoa käytetään väliaikaisesti autoverotta Suomessa. Mikäli ulkomailla myönnetyn vakuutuksen voimassaolo päättyy ennen ajoneuvon rekisteröintiä Suomeen, on ajoneuvolle otettava kotimainen liikennevakuutus.

Jos rekisteröinti tai ulkomainen liikennevakuutus eivät ole voimassa ajoneuvoa maahan tuotaessa, on ajoneuvolle otettava jo ennen sen käyttöönottoa siirtolupa sekä kotimainen pakollinen liikennevakuutus.

Nykyinen siirtolupamenettely ja siihen liittyvä vakuutus on lisäksi yhä mahdollinen vaihtoehto, mikäli tuontiauton omistaja haluaa ajoneuvoonsa heti maahan tuotaessa suomalaisen liikennevakuutuksen.

– Ajoneuvoa maahan tuovan kuljettajan on syytä aina selvittää oma vakuutusturvansa. Ulkomailla myönnetty liikennevakuutus ei yleensä ole yhtä kattava kuin Suomen lakisääteinen liikennevakuutus, sillä siitä puuttuu ns. kuljettajanpaikkasuoja, sanoo yksikönjohtaja Janne Jumppanen Liikennevakuutuskeskuksesta.

Ajoneuvon kuljettajan omia henkilövahinkoja ei pääsääntöisesti kateta muiden ETA-maiden liikennevakuutuksista.

– Kuljettaja voi jäädä kokonaan ilman vakuutuskorvauksia, ellei hänellä ole pakollisen liikennevakuutuksen ohella vapaaehtoista vakuutusta. Ulkomailla liikennevakuutuksen yhteyteen myönnettyjen vapaaehtoisten tapaturma- ja muiden vastaavien vakuutusten korvauspiiri on lisäksi yleensä huomattavasti Suomen liikennevakuutusta rajallisempi, yksikönjohtaja Jumppanen muistuttaa.

Sama koskee myös suomalaisesta vakuutusyhtiöstä otettua tapaturmavakuutusta.

TL-verkkotoimitus, lähde Liikennevakuutuskeskus

Julkaistu: 30.3.2007