Tuulilasi

Kaskon turvin kotimaahanKaskon turvin kotimaahan

Käytetyn auton ostaminen Saksasta sisältää jo sinällään riittävästi riskejä. Niinpä autolle kannattaa ottaa heti alusta alkaen kaskovakuutus. Sen saa omalta vakuutusyhtiöltä, jos yhtiö haluaa palvella asiakkaitaan.

Kun käytetty auto ostetaan esimerkiksi Saksasta, edullisin tapa tuoda se kotiin on ajaa Tanskan ja Ruotsin läpi ja edelleen Tukholmasta Turkuun. Tämä edellyttää auton vientirekisteröintiä Saksassa. Siihen vaaditaan liikennevakuutus, joka on ostettava saksalaiselta vakuutusyhtiöltä ja on melkoisen kallis.

Vakuutus kattaa ainoastaan lakisääteisen liikennevakuutuksen edellyttämän vastuun eli käytännössä vain ulkopuolisille aiheutetut vahingot. Sen sijaan oman auton vauriot jäävät täysin omalle vastuulle.

Oudoissa olosuhteissa ajamiseen liittyy melkoisesti riskejä, joten myös oman auton pellit olisi hyvä vakuuttaa. Tuotava auto on yleensä sen verran arvokas, että sellaiselle autolle otetaan Suomessa käytännössä aina kaskovakuutus.

If Vahinkovakuutusyhtiö Oy, entinen Sampo, on lisännyt asiakkailleen tarjoamiinsa palveluihin tuontiautojen vakuuttamisen. Autolle saa vakuutusturvan ostohetkestä lähtien. Vakuutus jatkuu keskeytyksettä koko tuontiprosessin ajan ja myös sen jälkeen.

Sopimus etukäteen

Ennen autonhakureissuun lähtemistä kannattaa ottaa yhteyttä vakuutusyhtiöön. Sieltä kerrotaan, mitkä tiedot autosta tarvitaan ja minne ne lähetetään. Kun autoon ostettu, nämä tiedot faksataan vakuutusyhtiölle, ja asia on sillä selvä.

Autovakuutus on vapaaehtoinen vakuutus, ja sitä se on myös vakuutusyhtiölle. Mitään pakkoa vakuutusyhtiöllä ei ole tällaista vakuutusta myöntää, mutta asiaa kehittänyt If Vahinkovakuutusyhtiön autoliikepalvelun johtaja Antti Rusi toteaa, että esimerkiksi yhtiön sopimusasiakkaille tällainen vakuutus myönnetään ilman muuta.

Kun auto on tuotu Suomeen, ajo-oikeus Saksan vientikilvillä loppuu. Tullista pitää autolle hankkia punanumeroiset siirtomerkit. Tullista autolle otetaan myös suomalainen liikennevakuutus. Siirtolupahakemuksessa pitää olla merkittynä vakuutuksenottajan nimi. Liikennevakuutusta otettaessa saatu todistemerkki on pidettävä tallessa ja otettava mukaan katsastuspaikalle, kun auto aikanaan rekisteröidään Suomeen.

Korvaus arvon mukaan

If Vahinkovakuutus Oy on vakuutusten perusteella lunastanut tähän mennessä noin 80 tuontiautoa. Jos auto vaurioituu niin pahasti, ettei sen korjaaminen ole taloudellisesti mielekästä, se lunastetaan. Vakuutusyhtiö korvaa autosta normaaliin tapaan eli käyvän arvon mukaisesti.

Tuontiauton käypä arvo riippuu siitä, missä vaiheessa vahinko tapahtuu. Jos autosta on jo maksettu autovero, se lunastetaan normaaliin markkinahintaan. Mikäli veroa ei vielä ole maksettu, autosta korvataan hankintahinta, todelliset tuontikulut ja verotuksen keskeyttämisestä aiheutuvat kulut. Jos autoverotus keskeytetään, Tulli perii tästä maksua 100 euroa sekä enintään 10 % verosta, joka autolle olisi määrätty.

Autoalan Keskusliitto ja sen piiriin järjestäytyneet autoliikkeet kampanjoivat voimakkaasti tuontiautoja vastaan. Mikäli niiden ponnekkaasti ajama kaksihintajärjestelmä yleistyy, tuontiautoille muodostuu oma, hieman alempi hintataso. Antti Rusin mukaan tämä luonnollisesti vaikuttaa myös lunastusarvoon.

Riskiryhmää?

Ruotsissa ja Norjassa on havaittu, että käytettynä tuodut autot joutuvat tavallista useammin varkaiden käsiin. Koska nykyiset autot on varustettu ajonestolaitteistolla, ne ovat siksi erittäin vaikeita varastaa. Tämä viittaisi siihen, että autoja viedään vääriin käsiin joutuneilla alkuperäisillä avaimilla tai niiden kopioilla.

Suomessa ei vielä toistaiseksi ole havaittu vastaavaa ilmiötä. Tullin hidas toimintakin on toki vaikuttanut asiaan, sillä punaisin siirtomerkein varustettua autoa ei voi viedä ulkomaille. Lisäksi ainakin alkuvaiheessa meille tuodut autot ovat olleet merkittävästi vanhempia kuin Ruotsiin tai Norjaan tuodut. Uudemmilla autoilla on idässä kysyntää.

Tapio Ketonen

Julkaistu: 4.11.2003