Apu

Avun pääkirjoitus: Suomen kosteikkojen riistavesilinnuista kuusi kymmenestä on uhanalaisia ja vain yksi rauhoitettu

Avun pääkirjoitus: Suomen kosteikkojen riistavesilinnuista kuusi kymmenestä on uhanalaisia ja vain yksi rauhoitettu
– Enpä tahtoisi olla perhettä perustava punasotka. Parempi silti vain kolmenkin vuoden rauhoitus kuin ei rauhoitusta lainkaan, kirjoittaa toimituspäällikkö Mikko Vienonen.
Julkaistu: 15.2.2021
Kuusi Suomen kymmenestä kosteikkojen riistavesilintulajista on uhanalaisia. Niistä vain yksi, äärimmäisen uhanalaiseksi luokiteltu punasotka, on rauhoitettu – ja sekin vain määräaikaisesti.
Määräaikaisesti. Katsotaanpa, miten eläinlajien uhanalaisuusluokituksessa määritellään äärim­mäisen uhanalainen laji: sellainen on eläinlaji, jota uhkaa äärimmäisen suuri välitön uhka hävitä luonnosta. Seuraava porras luokituksessa onkin jo hävinnyt luonnosta.
Enpä tahtoisi olla perhettä perustava punasotka. Parempi silti vain kolmenkin vuoden rauhoitus kuin ei rauhoitusta lainkaan. Muutamalla muulla riistalintulajilla on tukalampaa. Erittäin uhanalaisia tukkasotkia ja nokikanoja sekä vaarantuneita haapanoita, jouhisorsia ja heinätaveja saa metsästää edelleen vapaasti.
"Uhanalaisten lajien metsästyksen kieltämiseksi tehdyn kansalaisaloitteen allekirjoitti viikonloppuun mennessä 50 000 suomalaista, mikä tarkoittaa, että aloite otetaan käsittelyyn eduskunnassa."
Metsästyslain 37. pykälän mukaan riistaeläinlaji on rauhoitettava valtioneuvoston asetuksella, mikäli lajin kannan säilyminen sitä edellyttää. Vaikka velvoite on kirjattu lakiin asti, eivät uhanalaisuusarvioinnit suinkaan ole johtaneet kaikkien uhanalaisten lajien rauhoitukseen.
Niinpä uhanalaisten lajien metsästyksen kieltämiseksi on tehty kansalaisaloite. Viime viikonloppuun mennessä sen oli allekirjoittanut 50 000 suomalaista, mikä tarkoittaa, että aloite otetaan käsittelyyn eduskunnassa.
Kerrankin suojelualoite, jonka alle sekä metsästäjien että lintuharrastajien odottaisi vetävän puukstaavinsa.
Kommentoi »