Tuulilasi

Joukkoliikenteen reaaliaikainen reittiopas tulossaJoukkoliikenteen reaaliaikainen reittiopas tulossa

Koko Suomen kattava joukkoliikenteen reaaliaikainen reittiopas on askeleen lähempänä toteutumistaan. Liikennevirasto selvitti IT-palveluyhtiö CGI:n kanssa, miten kaupunkien reaaliaikadatan tuottamis- ja tiedonvälitysprosesseja kannattaa kehittää sekä millaisilla reunaehdoilla joukkoliikenteen kilpailutukset on parasta hoitaa.
Kuvat All Over Press

Selvitys perustui pilottiprojektiin, jossa laajennettiin Digitransit-alustaa käyttämään joukkoliikenteen reaaliaikaista dataa Oulusta, Jyväskylästä ja Lahdesta.

"Pilotin tuloksena syntyi parempi ymmärrys reaaliaikaisen reittioppaan vaatimuksista sekä joukko laadukkaan reaaliaikadatan varmistamiseen ja jakamiseen liittyviä ohjeita. Kaupungit voivat hyödyntää niitä kilpailuttaessaan liikennöitsijöitä sekä järjestelmätoimittajia", hankepäällikkö Elsi Sarjo Liikennevirastosta sanoo.

Alan toimijat hyötyvät pilotin lopputuloksista käyttämällä kertynyttä tietoa omien yhteensopivien ratkaisujensa kehittämisessä.

Tulevaisuudessa reaaliaikaisen tiedon merkitys on entistä keskeisempi. Kaupunkien on mahdollista saada reaaliaikaiset joukkoliikennetiedot näkyviin valtakunnallisessa matka.fi –palvelussa hyödyntämällä Digitransit-alustaa.

Matkustajille tämä tarkoittaa tarkempaa tietoa siitä, missä heidän odottamansa bussi tai juna kulkee”, valottaa Sarjo palvelun merkitystä kansalaisille.

Pilotin suositukset on Sarjon mukaan tarkoitus jalkauttaa ensin kaupunkiseutujen bussiliikenteessä sekä soveltuvin osin junaliikenteessä.

Suomi on viime vuodet ollut aktiivinen liikkumisen palvelujen kehittäjä. Näiden kehittämisessä laadukas reaaliaikatieto on yksi tärkeistä onnistumisen edellytyksistä. Projekti osoitti reaaliaikatiedon laadun varmistamisen välttämättömyyden”, kiteyttää projektista CGI:llä vastannut asiakkuusjohtaja Julia Heiskanen.

Pilotin avulla selvisi, millaisiin käytännön ongelmiin törmätään: onko eri kaupunkien järjestelmistä reaaliaikatietoa saatavissa – ja jos on, millaisilla rajapinnoilla, millaisessa formaatissa ja minkä tasoisena.

Heiskanen CGI:ltä korostaa myös avoimen lähdekoodin merkitystä pilotin lähtökohtana.

"Avoin koodi varmistaa, että kokonaisuus on kaikkien osapuolten hyödynnettävissä. Pilotista syntyneen ohjeistuksen avulla joukkoliikenteen eri toimijat pääsevät helposti alkuun reaaliaikadatan hyödyntämisessä ja valtakunnallisesti yhteneväisen järjestelmän luomisessa", Heiskanen sanoo.

Seuraavaksi Suomessa on päätettävä, mikä taho hoitaa tiedon laadunvarmistuspalvelun.

Vaihtoehtoina ovat reaaliaikatiedon lähettäjät eli kaupungit tai keskitetty ratkaisu, jota pyörittäisi Liikennevirasto, TVV Lippu- ja maksujärjestelmä Oy tai yksityinen palveluntarjoaja”, arvioi Sarjo eri vaihtoehtoja.

(Lähde: CGI)

Julkaistu: 31.10.2017