Apu

Huolestuttava arvio inflaation vaikutuksesta Suomessa: Kun hinnat nousevat, ruoka-apua ei välttämättä riitä kaikille tarvitseville

Huolestuttava arvio inflaation vaikutuksesta Suomessa: Kun hinnat nousevat, ruoka-apua ei välttämättä riitä kaikille tarvitseville
Ruoka-aputoimijat varoittavat, että hintojen noustessa ruoka-avun tarve kasvaa. Myös jaettavan ruoan määrä vähenee.
Julkaistu: 30.5.2022

Ruoka-apua tarjoavien järjestöjen mukaan ruoka-avun tarvitsijoiden määrä tulee kasvamaan.

– Hallituksen tulisi käydä toimeen, jotta hyväntekeväisyysavun tarve ei räjähtäisi tänä vuonna, sanoo sosiaalipolitiikan yliopistonlehtori Tuomo Laihiala Helsingin yliopistosta.

Ruoka-apuun turvaudutaan, kun tulot eivät riitä kattamaan elämisen kustannuksia, ruokaa, energiaa ja asumista.

– Kun ruoan ja energian hinta ja asumiskustannukset kasvavat, valmiiksi heikossa asemassa olevat kotitaloudet kärsivät eniten. Heillä ei ole taloudellisia puskureita, joita keskituloisilla ja keskiluokkaisilla talouksilla on.

Yhteiskuntapolitiikan tutkijana Laihiala ajattelee, että ruoka-apu ei ratkaise kenenkään ongelmia. Se on hätäapua, joka tuo ravinnon päivinä, joina sitä ei muuten olisi. Laihialan mukaan ongelman ratkaisemisen pitäisi olla julkisen hallinnon tehtävä, ei ruoka-apua toimittavan järjestökentän varassa.

Perustoimeentulotuki ei riitä

Laihialan mukaan huono-osaisten toimeentulo on turvattava.

– Perustoimeentulotuki ja matalimmat sosiaalietuudet ovat liian heikolla tasolla. Niiden turvin on erittäin vaikea tulla toimeen. Siksi perusturvaa pitäisikin korottaa. Toimeentulotukeen liittyy tutkitusti myös alikäyttöä. On varmistettava, että ne, jotka eivät ole osanneet, kyenneet tai kehdanneet hakea sitä, saisivat heille kuuluvan tuen.

Myös muut pienituloiset joutuvat sinnittelemään elinkustannusten noustessa. Heitäkin odotetaan näkyvän ruoka-avun piirissä entistä enemmän. Ruoka-aputoimijoiden mukaan uusi ryhmä ruoka-avun piirissä ovat ukrainalaiset pakolaiset.

Kun ruoka-avun asiakasmäärä kasvaa, paine kasaantuu järjestöille. Tilannetta vaikeuttaa entisestään se, että myös hävikkiruokaa on vähemmän tarjolla, koska kauppojen keinot hävikin vähentämiseksi ovat jo niin tehokkaita.

– Ennen koronaa ja hintojen nousua 20 prosenttia väestökyselyihin vastanneista kertoi joutuvansa tinkimään ruoasta ja lääkkeistä. Nyt joukko on suurempi. Ruoka-apua ei välttämättä tule riittämään kaikille tarvitseville.

Kommentoi »