Ikäihmisen sairaalareissuja voi ehkäistä
Terveys ja hyvinvointi
Ikäihmisen sairaalareissuja voi ehkäistä
Lähes puolet vanhusten sairaalahoidoista olisi vältettävissä, arvioivat vanhusten parissa työskentelevät hoitajat Home Instead Seniorihoivan teettämässä selvityksessä.
Julkaistu 2.4.2015
Apu

Ikääntyneen sudenkuopat – kaatumis- ja infektioalttius – johtavat usein sairaalahoitoon, joka pitkittyessään aiheuttaa vakavaa yleiskunnon heikkenemistä ja toiminnanvajausta.

Kaatuminen on ikääntyvien yleisin tapaturma: 80 prosenttia heidän tapaturmistaan on kaatumisia tai putoamisia. Joka toinen yli 65-vuotiaan kaatuminen johtaa vammaan. Kaatumisiin ja lonkkamurtumiin liittyy toimintakyvyn heikkenemistä ja kuolleisuutta.

Kaatumisriskejä ja onnettomuuksia voidaan välttää kodissa ja pihapiirissä monella tapaa. Ensimmäiseksi voi tarkistaa, vaikeuttavatko matot turvallista liikkumista sisällä.

Ammattilaisten mukaan sairaalahoitoa voidaan ehkäistä myös muilla perusohjeilla. Ensinnäkin, lääkärin hoito-ohjeita on syytä noudattaa.

Toiseksi, lääkärissä käyntejä ei kannata lykätä. Tutkimuksen mukaan vajaa puolet vanhuksista on taipuvainen toimimaan näin. Oireiden kuulostelu pitkään ei kuitenkaan kannata, sillä monet oireet ja varoitusmerkit on syytä saattaa ajoissa lääkärin tietoon.

Mieli ja kroppa tarvitsevat virikkeitä. Tasapaino- ja lihasvoimaharjoittelulla voidaan ehkäistä kaatumisia ja pitää yllä lihasvoimaa. Säännöllisellä liikuntaohjelmalla voidaan vähentää kaatumisriskiä 15–50  prosentilla.

Teksti: Riitta Heimonen

Kuva: Fotolia

Kommentoi »