Hoitopaikan voi vaihtaa
Terveys ja hyvinvointi
Hoitopaikan voi vaihtaa
Tiedonpuute on suurin syy siihen, miksi kansalaiset ovat käyttäneet vain vähän oikeuttaan valita hoitopaikkansa.
2Kommenttia
Julkaistu 11.2.2016
Apu

Vuodesta 2014 lähtien perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon hoitopaikan on voinut valita mistä tahansa Suomessa.  

Erikoissairaanhoidossa valintaoikeuttaan on käyttänyt vain muutama prosentti kansalaisista. Terveysaseman vaihtajia on hieman enemmän.   

 – Hoitopaikan valinnassa on kyse itsemääräämisoikeudesta ja mahdollisuudesta tehdä valintoja hoitopaikasta ja henkilökunnasta. Samalla potilaan rooli muuttuu hallintoalamaisesta aktiiviseksi toimijaksi, sanoo johtava asiantuntija Maijaliisa Junnila THL:stä.  

Myös henkilökunnan rooli muuttuu.

 – Olemme eläneet pitkään tiedon ylivallassa. Nyt asiantuntijasta tulee pikemminkin potilaan neuvonantaja, joka opastaa potilasta valitsemaan oman reittinsä hyvinvointinsa tueksi.

Tällä hetkellä hoitopaikan valinta on byrokraattista eikä terveydenhuollon henkilökunta ole juurikaan tiedottanut mahdollisuudesta.   

Keväällä kysymys hoitopaikan valinnasta nousee tapetille. Sote-uudistuksen selvitysryhmän nimeämä asiantuntijatyöryhmä käsittelee asiaa.

Valintoihin liittyy keskeisesti rahoitus. Junnilan mukaan keskusteluissa on harmillisesti yhdistetty hoitopaikan valinta yritystoiminnan vapauteen, mikä hämmentää kansalaisia.   

Hoitopaikan voi valita myös yksityiseltä sektorilta, mikäli saa kunnalta palvelusetelin.

Teksti: Riitta Heimonen

2 kommenttia