Apu

Hannu Lauerma: Henkien manaus voi tehota tilapäisesti, jos potilas kokee helpotuksen – vaikutus tosiasioiden tajuun on sitten toinen kysymys

Hannu Lauerma: Henkien manaus voi tehota tilapäisesti, jos potilas kokee helpotuksen – vaikutus tosiasioiden tajuun on sitten toinen kysymys
Psykiatri Hannu Lauerma pohtii kolumnissaan sitä, kuinka tänäkään päivänä illuusion luomisella rahastamista ei kovin systemaattisesti tuomita. Joskus todetaan, että hullu ei ole se, joka pyytää, vaan se, joka maksaa.

Lääketiede erkani demoniopista modernin tieteen alkaessa kehittyä valistuksen yhteydessä 1700-luvulla.

Esimerkiksi pakkomielteille, masennustiloille, psykooseille ja koetuille persoonan jakautumisille löytyy syitä yksilön psykologisesta kehityksestä, kuten erilaisista psyykkisistä traumoista ja oppimiskokemuksista, mutta myös geneettisesti määräytyvästä herkkyydestä.

Myös elimelliset häiriöt voivat aiheuttaa vastaavia oireita, siksi diagnoosi edellyttää lääkärin tutkimusta. Puhuttelevat ääniharhat, jotka niiden kuulija kokee todellisten olentojen aikaansaamiksi, taas ovat merkki deliriumista eli elimellisestä sekavuustilasta, huumeiden vaikutuksesta tai sisäsyntyisestä psykoosista, kuten skitsofreniasta.

Kaikkiin niihin on saatavilla lääketieteellistä apua, useimmiten kuhunkin häiriöön parhaiten soveltuvaa lääkitystä, tilannetta selventäviä keskusteluita, realiteettitajua tukevaa läsnäoloa tai psykoterapiaa. Eri hoitomuodot toimivat usein toisiaan täydentäen.

Ikivanhoilla suggestiivisilla rituaaleilla, kuten henkienmanauksella eli eksorkismilla, voi olla tilapäinen tehonsa, jos potilas kokee suuren, jopa ekstaattisen helpotuksen. Vaikutus uusien ”valtaustilojen” ehkäisemiseen ja realiteettitajuun onkin sitten jo toinen kysymys.

Enkelikontakteja kaupan

Uskomukset henkimaailmasta sairauksien aiheuttajana eivät ole kokonaan kadonneet Suomesta 2000-luvullakaan.

Osin niin sanottua maallikkohypnoosia lähellä olevat kirjoittajat julkaisivat vuonna 2008 kirjan nimeltä Vapaaksi henkien vallasta. Yritysastrologiaa taas on tarjoillut muuan kasvatustieteen tohtoriksi naistutkimuksesta väitellyt henkilö.

Astrologiaa puolusti tv-keskustelussa myös toinen saman alan oppinut professori, argumenttinaan se, että astrologia on vanhaa. Ammatillisesti ohjattuja kontakteja enkeleihinkin kaupataan.

Raja uskonnon ja fantasian välillä hämärtyy

Illuusion luomisella rahastamista ei kovin systemaattisesti tuomita. Joskus todetaan, että hullu ei ole se, joka pyytää, vaan se, joka maksaa.

Mieleltään järkkyneitä, epätoivoisia tai todellisuudentajunsa kadottaneita ei tässä oteta huomioon. Pohjimmiltaan tämä lämpöä ja ihmisläheisyyttä korostava alakulttuuri saattaa olla varsin julmaa.

Eräissä kulttimuotoisissa liikkeissä hämärretään rajaa uskonnon, fantasiamaailman aktivoimisen, leikin, rentoutumisen ja lääkinnällisen toiminnan välillä.

Elämäntaitoa, ”ammatillista ystävyyttä” ja useita hyvinvointi- ja parantamisoppeja markkinoinut kasvatustieteen maisteri kuvasi mainoksessaan ihmeparanemisia skitsofreniasta elävällä ravinnolla. Yleensä ihmeitä ei toki luvata, mutta ne toimivat täkyinä rahastamiselle.

Voltaire varoitti hirmuteoista

Valistusfilosofi Voltairen mukaan ne, jotka saavat ihmiset uskomaan järjenvastaisuuksiin, saavat heidät myös tekemään hirmutekoja.

Joukkomurhiin päätyneet 1990-luvun sivistyneistölahkot Auringon Temppeli ja Korkein Totuus kehittyivätkin ”luontaislääketieteeksi” kutsutun toiminnan ympärille.

Magiikan markkinat eivät ole sisimmältään muuttuneet vuosituhansien aikana – ainoastaan ulkoiset muodot muuttuvat. Se mahdollistaa tuotteiden myymisen yhä uudestaan ja uudestaan hieman erilaisissa paketeissa.

Ilmiöiden kriittisen tarkastelun soisi kuuluvan jo kouluopetukseen niin uskonnon, historian, filosofian kuin luonnontieteidenkin yhteydessä.

Julkaistu: 15.9.2020
Kommentoi »