Apu

Iäkkäät vähemmän tyytyväisiä seksielämäänsä – yleisin ongelma oma tai kumppanin haluttomuus – selkeä ero miehillä ja naisilla

Iäkkäät vähemmän tyytyväisiä seksielämäänsä – yleisin ongelma oma tai kumppanin haluttomuus – selkeä ero miehillä ja naisilla
Ajanpuute oli Kaalimadon kyselyssä selvästi 25–44-vuotiaiden ongelma, 65–70-vuotiaista sen ­mainitsi seksin laatua huonontavaksi tekijäksi vain joka kahdeskymmenes.
Julkaistu: 6.10.2021

Suomalaisten seksielämää haittaa useimmin se, ettei itseä tai kumppania haluta. Seksivälineverkkokauppa Kaalimadon teettämässä kyselytutkimuksessa noin neljäsosa ­vastaajista kertoi, että seksin laatua ­heikentää eniten oman intohimon puute, ja viidesosa kertoi, että ongelmana on kumppanin haluttomuus. Myös ajanpuutetta ja vakituisen kumppanin puutetta pidettiin usein ongelmana.

Kyselyn tulokset ovat samansuuntaisia, kuin Väestöliiton pitkään tekemän laajan Finsex-seurannan johtopäätökset.

Kyselyn perusteella erityisesti 65–70- vuotiailla suomalaisilla seksielämän ongelma oli kumppanin haluttomuus. Nuoremmissa ikäluokissa sitä pidettiin ongelmana hieman harvemmin.

Nuoremmissa ikäryhmissä ongelmina pidetyt heikko itsetunto, suorituskeskeisyys ja puutteellinen esileikki taas eivät nousseet vanhemmissa ikäluokissa ongelmiksi.

Kun seksille ei ole aikaa

Ajanpuute oli selvästi 25–44-vuotiaiden ongelma, 65–70-vuotiaista sen ­mainitsi seksin laatua huonontavaksi tekijäksi vain joka kahdeskymmenes. ­Iäkkäämmillä vastaajilla ongelmiksi nousivat useammin tutun kumppanin puuttuminen ja heikko fyysinen kunto.

Tuorein laaja Finsex-tutkimus on ­julkaistu vuonna 2015. Sen perusteella seksin harrastaminen vähenee iän karttuessa, ainakin, jos seksikerrat lasketaan vain yhdynnät. 65–74-vuotiaat miehet ovat yhdynnässä keskimäärin kolme kertaa kuukaudessa, naiset noin kahdesti.

Molemmat sukupuolet toivovat Finsex-tutkimuksen mukaan enemmän seksiä, mutta miehet tuntevat puutetta useammin kuin naiset.

Kaalimadon kyselyssäkin naiset pitivät ongelmana oman intohimon puutetta, miehet taas kumppanin halun puutetta. Kyselyssä ei eritelty sitä, harrastiko vastaaja seksiä vastakkaisen sukupuolen kanssa.

Tyytyväisyys omaan seksielämään oli vanhemmissa ikäluokissa vähäisempää kuin nuorissa. 65–70-vuotiaista seksielämäänsä oli erittäin tai melko tyytyväisiä vain runsas kolmasosa, 25–34-vuotiaista taas kaksi kolmasosaa.

Kommentoi »