Tuulilasi

Hallitus sopi 100 miljoonan lisärahoituksesta päästöjen vähentämiseksi


Liikenne- ja viestintäministeriö ehdottaa liikenteen tukemiseen ja ostopalveluihin yhteensä 212 miljoonaa euroa. Summa on kuluvan vuoden tasoa.

Niistä menee kuitenkin meriliikenteessä käytettävien alusten kilpailukyvyn parantamiseen peräti 101,4 miljoonaa euroa.

Joukkoliikenteen palvelujen ostoon ja kehittämiseen osoitetusta 84,5 miljoonan euron määrärahasta on tarkoitus käyttää 30,2 miljoonaa euroa valtion ja VR-Yhtymä Oy:n välisen vuosia 2016–2019 koskevan junaliikenteen ostosopimuksesta aiheutuviin menoihin, 33,5 miljoonaa euroa ELY-keskuksille osoitettavan alueellisen ja paikallisen liikenteen ostoihin, hintavelvoitteisiin ja kehittämiseen, 17,9 miljoonaa euroa suurten ja keskisuurten kaupunkiseutujen joukkoliikennetukeen sekä lentoliikenteen ostoihin, merenkurkun liikenteen tukemiseen, kehittämishankkeisiin ja liikkumisen ohjaukseen yhteensä 2,9 miljoonaa euroa.

Samaan aikaan hallitus sopi kehysriihessä 100 miljoonan euron lisärahoituksesta päästöjen vähentämiseen. Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonalaa koskevat toimenpiteet rahoitus mukaan lukien, valmistellaan parlamentaarisessa työryhmässä. Parlamentaarinen työryhmä antaa väliraportin liikenteen päästöjen vähentämisestä 18.8.2017. Toimenpiteistä ja niiden rahoituksesta päätetään hallituksen budjettiriihessä elokuun lopulla.

Julkaistu: 11.8.2017