Apu

Hajuaisti tuottaa hyvinvointia


Hajuaisti lienee ihmiskunnan väheksytyin aisti, vaikka sen merkitys yksilölle on usein suuri.
Kuvat Fotolia

Turun yliopiston ja sen yhteistyökumppaneiden hanke pyrkii valjastamaan hajuaistin hyödyntämisen osaksi terveys- ja hyvinvointipalveluita.

Hajuaisti kykenee luomaan erilaisia tunnetiloja ja palauttamaan mieleen niin hyvät kuin huonotkin muistot. Heikentynyt hajuaisti voi olla merkki alkavasta muistisairaudesta tai jopa ennakoida kuolemaa, sillä voimistunut tai vääristynyt hajuaisti voi edeltää aivoinfarktia tai migreenikohtausta.

Terveydenhuollossa hajukokemuksia tarkkailemalla voidaan ennakoida tai tukea sairauksien diagnosointia. Tulevaisuudessa dementian voisikin mahdollisesti diagnosoida hajusovelluksella. Hajuaistimukseen perustuvilla sovelluksilla voitaisiin myös tukea muistia ja oppimista.

Ihmisten kokemukset ovat kaikkien aistien summa. Liiketoiminnassa on vedottu erityisesti näkö-, tunto- ja makuaisteihin, mutta esimerkiksi ruokaillessa maistaminen on makuaistin ohella tiukasti riippuvainen hajuaistista. Samoin erilaisissa tiloissa nenämme tekemien havaintojen rooli on tärkeä.

Terveyspalveluiden tilaratkaisuissa on otettava huomioon ihmisten moniaistisuus ja esimerkiksi hajuille yliherkät ihmiset. Jatkossa tarkoituksena on tuottaa tiloja, joiden tuoksumaailma voi tuoda nautintoa tai vaikkapa henkiä vaikuttavuutta.

Lähteet: Turun yliopisto, Terveyskirjasto.fi

Julkaistu: 27.10.2016