Apu

Tutkimus: Aikuiset houkuttelevat lapsia seksiin – Vastaajista 29 prosenttia on saanut seksuaalissävytteisiä viestejä kuukausittain

Tutkimus: Aikuiset houkuttelevat lapsia seksiin – Vastaajista 29 prosenttia on saanut seksuaalissävytteisiä viestejä kuukausittain
Pelastakaa Lapset -järjestön kyselyyn vastanneista 11–17-vuotiaista 62 prosenttia kertoi, että heihin oli ollut netissä yhteydessä ihminen, josta lapsi tiesi tai jonka lapsi epäili olevan aikuinen tai vähintään viisi vuotta lasta vanhempi.
Julkaistu: 4.5.2021

Suurin osa suomalaisista lapsista saa verkossa ollessaan yhteydenottoja aikuisilta. Monesti yhteydenoton tarkoitus on houkutella ja suostutella lapsi näennäisen vapaaehtoiseen kanssakäymiseen, jossa päämääränä on seksuaalinen väkivalta netissä tai kasvokkain.

Pelastakaa lapset -järjestön julkaisemassa laajassa tutkimuksessa selviteltiin paitsi niin sanotun grooming-ilmiön yleisyyttä myös sitä, miten hyvin lapset ilmiön tunnistavat.

Groomingille ei ole vakiintunutta suomennosta, mutta sillä tarkoitetaan lapsen houkuttelemista ja manipulointia seksuaalisiin tekoihin. Monesti grooming alkaa näennäisen viattomasta yhteydenotosta.

Tytöt saavat enemmän epäilyttäviä viestejä kuin pojat

Kyselyyn vastasi 1 762 Suomessa asuvaa 11–17-vuotiasta lasta. Heistä 62 prosenttia kertoi, että heihin oli ollut netissä yhteydessä ihminen, josta lapsi tiesi tai jonka lapsi epäili olevan aikuinen tai vähintään viisi vuotta lasta vanhempi.

Seksuaalissävytteisiä viestejä oli saanut viikoittain 17 prosenttia vastaajista ja kuukausittain peräti 29 prosenttia. Tytöt saivat sellaisia viestejä enemmän kuin pojat.

"Lasta ei tule koskaan syyllistää aikuisen häneen kohdistamasta seksuaalisesta teosta tai yhteydenotosta."
Tanja Simola, Pelastakaa Lapset

Selvityksen perusteella kolme neljästä lapsesta uskoi tunnistavansa, milloin kyse on groomingista. Vahingollinen teko tunnistettiin erityisesti, jos viestittelyssä oli seksuaalinen sävy. Kehumista, yhteystietojen pyytämistä ja pyrkimystä ystävyyssuhteeseen ei huomattu samalla tavoin riskialttiiksi.

Yleensä epämääräisistä tilanteista oli tutkimuksen mukaan kerrottu ystävälle. Kolmasosa lapsista ei ollut kertonut kokemastaan groomingista kenellekään.

– Meidän aikuisten on välitettävä lapsille tietoa ja ymmärrystä siitä, että kun lasta huolestuttaa ja epäilyttää jokin, tulee siitä aina kertoa luotettavalle aikuiselle. Lasta ei tule koskaan syyllistää aikuisen häneen kohdistamasta seksuaalisesta teosta tai yhteydenotosta, Pelastakaa Lapset ry:n Lasten suojelu ja Nettivihje-toiminnon erityisasiantuntija Tanja Simola sanoo.

Kommentoi »