Tuulilasi

Euroopan Komissio ehdottaa tiukennuksia autojen hiilidioksidipäästörajoihin


Euroopan Komissio on tänään antanut joukon ehdotuksia, joilla pyritään vähäpäästöisempään liikennejärjestelmään. Ehdotusten mukaan esimerkiksi uusien henkilöautojen ja pakettiautojen keskimääräisten hiilidioksidipäästöjen on oltava 30 prosenttia alhaisemmat vuonna 2030 kuin vuonna 2021.
Kuvat All Over Press

Pariisin ilmastosopimuksella kansainvälinen yhteisö sitoutui siirtymään uudenaikaiseen vähähiiliseen talouteen.

Samaan aikaan autoteollisuudessa on meneillään perustavanlaatuinen muutos. EU:n osuus uusien henkilöautojen myynnistä suhteessa maailmanlaajuiseen myyntiin on pienentynyt finanssikriisiä (2008/2009) edeltäneestä 34 prosentista nykyiseen 20 prosenttiin.

Jotta markkinaosuudet voitaisiin säilyttää ja samalla vauhdittaa siirtymistä vähäpäästöisiin ja päästöttömiin ajoneuvoihin, komissio ehdotti tänään uusille henkilö- ja pakettiautoille uusia hiilidioksidipäästötavoitteita EU:ssa. Tavoitteita sovellettaisiin vaiheittain vuodesta 2025 ja vuodesta 2030 alkaen.

Samalla liikenteen päästövähennykset auttaisivat täyttämään Pariisin sopimuksen mukaiset sitovat EU:n tavoitteet vähentää hiilidioksidipäästöjä vähintään 40 prosenttia vuoteen 2030 mennessä.

Tämänpäiväisistä ehdotuksista ehkä keskeisin koskee ajoneuvojen päästörajojen tiukennuksia. Ehdotuksella annetaan autonvalmistajille ennakoitavuutta, jotta niiden kannattaa innovoida ja tuoda markkinoille vähäpäästöisiä ajoneuvoja.

Ehdotus sisältää tavoitteet vuodelle 2025 ja vuodelle 2030. Vuoden 2025 välitavoitteilla luodaan autoteollisuudelle kannustin investointeihin jo nyt. Vuoden 2030 tavoitteilla luodaan tarvittava ennakoitavuus ja pitkän tähtäimen suunta näiden investointien jatkamiselle. Tavoitteilla voidaan merkittävästi edistää siirtymistä tavanomaisista polttomoottoriajoneuvoista puhtaampaan liikenteeseen.

Lisäksi kokonaisuuteen kuuluu direktiivi vähäpäästöisten liikenneratkaisujen lisäämisestä julkisissa hankinnoissa. Sillä pyritään korostamaan vähäpäästöisyyden painoarvoa julkisissa hankinnoissa ja vahvistamaan näin kysyntää puhtaammille liikkuvuusratkaisuille.

Vaihtoehtoisten polttoaineiden jakeluinfrastruktuurin kehitystä pyritään nopeuttamaan toimintasuunnitelmalla, jonka tarkoituksena on nostaa kansallisten suunnitelmien tavoitetasoa, lisätä investointeja jakeluinfrastruktuuriin sekä edistää uudistusten kuluttajahyväksyntää.

Pakettiin kuuluu myös ns. yhdistetyistä kuljetuksista annetun direktiivin tarkistus, jolla pyritään päästöjen vähentämiseksi lisäämään eri liikennemuotojen (esim. kuorma-autojen ja junien) yhdistettyä käyttöä tavarakuljetuksissa.

Lisäksi komissio ehdottaa linja-autoliikennettä koskevaa direktiiviä, jolla halutaan kehittää kaukoliikenteen linja-autoyhteyksiä Euroopassa ja luoda näin parempia vaihtoehtoja henkilöautojen käytölle. Direktiivi edistäisi myös osaltaan liikenteen päästöjen ja ruuhkien vähentämistä.

Komission ehdotukset menevät seuraavaksi Euroopan parlamentin ja EU-maiden neuvoston käsittelyyn.

Julkaistu: 8.11.2017