Tuulilasi

Epäonnistunut taksilaki menossa jo ensi vuonna uusiksi: ”Huolet ovat olleet aiheellisia”

Entisen liikenneministerin Anne Bernerin läpi runttaama taksilaki erilaisine vapauksineen on nyt todettu sudeksi myös Liikenne- ja viestintäministeriön toimesta.
Kuvat Mercedes

Vuoden 2018 lakiuudistuksen myötä lu­pa­jär­jes­tel­mä ja hin­nat va­pau­tui­vat kil­pai­lul­le. Sen uskottiin laskevan hintoja ja parantavan taksien saatavuutta, mutta toisin on käynyt. Esimerkiksi Kela-kyydeissä on ilmennyt suuria ongelmia.

Liikenne- ja viestintäministeriö on nyt vastaanottanut Liikenne- ja viestintäviraston, Kilpailu- ja kuluttajaviraston ja Verohallinnon selvitykset uudistuneen taksisääntelyn vaikutuksista.

Liikenne- ja viestintäministeri Sanna Marin pyysi kesällä 2019 selvittämään taksisääntelyn toimivuutta ja tekemään ehdotuksia ongelmien korjaamiseksi. Selvitystyö perustuu hallitusohjelmaan, jossa korostetaan muun muassa taksiliikenteen turvallisuuteen, harmaan talouden torjuntaan, hinnoittelun läpinäkyvyyteen sekä palvelujen saatavuuteen ja alueelliseen saavutettavuuteen liittyviä näkökohtia.

”Huolet ovat olleet aiheellisia”, toteaa tuore liikenne- ja viestintäministeri Timo Harakka.

Liikenne- ja viestintävirasto on laajojen kyselytutkimusten pohjalta kertonut hintojen nousseen ja asiakkaiden turvallisuudentunteen heikentyneen. Verohallinto on arvioinut taksisääntelyn muutoksia harmaan talouden näkökulmasta. Kilpailu- ja kuluttajavirasto nostaa esiin julkisesti tuettujen kuljetusten kilpailutusten haasteet.

Taksisääntelyn uudistukset olivat osa liikennemarkkinoita koskevan lainsäädännön kokonaisuudistusta. Uudistuksen myötä syntynyt liikennepalvelulaki tuli pääosin voimaan 1.7.2018.

Ministeriö valmistelee virastojen selvitysten pohjalta arviomuistion, joka julkaistaan alkuvuoden aikana.

”Säädöshanke epäkohtiin puuttumiseksi käynnistetään saman tien. Tavoitteena on, että lakimuutokset tulisivat voimaan vuoden 2021 alussa”, ministeri Harakka linjaa.

(Lähde: Liikenne- ja viestintäministeriö)

Julkaistu: 21.1.2020
Kommentoi »