Tuulilasi

E18-moottoritie on valmis – 60 vuoden urakka päätökseen


Koko E18-moottoritien vihkiäisiä vietetään torstaina 24.5.2018 Vaalimaalla. Tapahtuma huipentuu nauhanleikkaukseen Vaalimaan tunnelissa, jossa eduskunnan puhemies Paula Risikko vihkii moottoritien käyttöön.
Kuvat Liikennevirasto

Moottoritietasoinen yhteys Turusta Vaalimaalle on nyt kokonaisuudessaan valmis, yli 60 vuotta rakennusurakan ensimmäisen osuuden käynnistymisen jälkeen. E18 on Suomen ensimmäinen moottoritie, jonka rakentaminen alkoi vuonna 1956 Tarvontiellä Helsingistä Espooseen. E18-moottoritien viimeinen osuus Haminasta Vaalimaalle valmistui maaliskuussa 2018.

”Eri rahoitusmahdollisuuksien ennakkoluuloton hyödyntäminen talousarviorahoituksen täydentäjänä on jatkossakin kehittämishankkeiden näkökulmasta kriittistä. E18-moottoritietä on rakennettu sekä julkisella että yksityisellä rahoituksella, yhdistelmä on ollut keskeisessä roolissa siinä, että pysyimme EU:lle annetussa aikataulussa. Liikenneyhteydet korostuvat yhä vahvemmin menestystekijöinä ja taloudellisen toimeliaisuuden moottoreina”, toteaa Liikenneviraston pääjohtaja Kari Wihlman.

”Liikenneväyliin tarvitaan rahoitustason nosto ja pitkäjänteinen kehittämisnäkymä. Infran kehittämistä tehdään vuosikymmenten kaaressa. Esimerkiksi E18-moottoritie oli 90-luvun visio ja tänä päivänä sen vaikutusalueella syntyy puolet Suomen BKT:sta ja hoidetaan Venäjän kauppa. Liikenne ja logistiikka ovat elimellinen osa Suomen kilpailukykyä sekä kotimarkkinassa että kansainvälisessä kaupassa. Tarvitsemme maailmanluokan logistiikkapalveluja sekä täyttä teknologioiden ja automaation hyödyntämistä”, EK:n hallituksen puheenjohtaja Veli-Matti Mattila korostaa.

Tärkeä idän ja lännen väliselle kaupalle

”Suomi on globaalista taloudesta riippuvaisempi kuin koskaan. Sen vuoksi myös kaikki liikenneverkot täytyy valjastaa palvelemaan Suomen kytkentää maailmaan. E18 palvelee erityisen hyvin idän ja lännen välistä kauppaa muodostaessaan sujuvan yhteyden Ruotsin, Suomen ja Venäjän välille. Väylä on mahdollistaja ja väyliä pitää aina kehittää proaktiivisesti. Jälkijättöisen investoinnin myötä yhteiskunnan saamia hyötyjä jäisi realisoitumatta”, korostaa professori, johtaja Jorma Mäntynen WSP:stä.

”Euroopan investointipankki rahoittaa strategisia liikenneväyliä kuten Euroopan laajuisia liikenneverkkoja (TEN-T), joihin E18 kuuluu. On Suomen ja koko Euroopan talouden kannalta tärkeää saattaa nämä merkittävät liikenneväylät valmiiksi. EIP on ollut mukana rahoittamassa Etelä-Suomen poikki menevän E18-moottoritien kaikkia yksityisrahoitteisia osuuksia ja olemme erityisen tyytyväisiä nyt kun viimeinen osuus eli Hamina-Vaalimaa on avattu liikenteelle”, kertoo varapääjohtaja Alexander Stubb Euroopan investointipankista.

E18 palvelee koko suomalaista elinkeinoelämää ja parantaa liikenneturvallisuutta

E18 Hamina–Vaalimaa -hankkeen valmistuminen tänä keväänä viimeisteli 344 kilometrin mittaisen moottoritietasoisen yhteyden Turusta Vaalimaalle. E18 on Suomen kansainvälisin valtaväylä. Sen varrella on yhteensä 87 eritasoliittymää, 236 siltaa ja 12 tunnelia. Tien vilkkaimmilla osuuksilla liikkuu jopa 87 000 ajoneuvoa päivittäin. Moottoritie vähentää liikenneonnettomuuksien määrää jopa 60 prosentilla ja kuolemaan johtavat onnettomuudet poistuvat lähes kokonaan.

E18-moottoritien rakentamisen virstanpylväät:

Helsinki-Espoo (Tarvontie) 1956 – 1962 Espoo-Nummenkylä 1967 - 1971   Turku-Paimio 1990 - 1997 Paimio-Muurla 1997 - 2003 Muurla-Lohja 2004 – 2009 

Kyminlinna – Otsola 1969 – 1971 Helsinki-Porvoo 1970 - 1979 Porvoo-Koskenkylä 1996 – 1999 Otsola-Summa 1990 - 1994 Koskenkylä-Kotka 2011 – 2014 Haminan ohikulkutie 2011 – 2015 Hamina-Vaalimaa 2015 – 2018

Julkaistu: 24.5.2018