Diabetes kytkeytyy mielen sairauksiin
Terveys ja hyvinvointi
Diabetes kytkeytyy mielen sairauksiin
Diabetekseen liittyy työkyvyttömyyttä ennen taudin toteamista sekä sen jälkeen, käy ilmi Työterveyslaitoksen tutkimushankkeesta.
1Kommenttia
Julkaistu 21.4.2016
Apu

Tutkimuksessa havaittiin myös, että diabetesta sairastavilla on muita enemmän erityisesti mielenterveyden häiriöistä johtuvaa työkyvyttömyyttä. Diabetes sinänsä aiheuttaa työkyvyttömyyttä vain harvoin.

– Meille tutkijoille oli yllätys, että mielenterveyden häiriöt nousivat niin voimakkaasti esiin diabeteksen oheissairauksina, tutkimusprofessori Marianna Virtanen sanoo.

Osa psyykkisten sairauksien hoidossa käytetyistä lääkkeistä kasvattaa ruokahalua. Lisääntyvän elopainon myötä riski metaboliseen oireyhtymään ja diabetekseen kasvaa.

Virtasen mukaan mielenterveyden häiriöitä hoidettaessa lääkkeiden painovaikutukset tulisi ottaa tarkkailuun varhaisessa vaiheessa.

Diabetesta sairastavilla on muita suurempi riski myös tuki- ja liikuntaelinsairauksien ja sydän- ja verisuonitautien aiheuttamalle työkyvyttömyydelle. Nämä ovat yleisiä erityisesti heikossa sosioekonomisessa asemassa olevilla.

Paljon sairastavien elämää varjostavat usein myös yksinäisyys, työstressi ja epäterveelliset elämäntavat. Ei ihme, jos itsestä huolehtimiseen ei jää voimavaroja.

Tutkimuksessa diabetesta sairastavien riski päätyä työkyvyttömyyseläkkeelle oli kolminkertainen vertailuryhmään verrattuna.

Tyypin 2 diabetesta sairastaa tällä hetkellä jo yli 500 000 suomalaista.

Teksti: Riitta Heimonen

1 kommentti