Cesiumia löytyy yhä sienistä suuriakin määriä: liotus tai keittäminen auttaa
Terveys ja hyvinvointi
Cesiumia löytyy yhä sienistä suuriakin määriä: liotus tai keittäminen auttaa
Tshernobylin ydinonnettomuus vuonna 1986 vaikuttaa yhä Suomen luontoon. Helsingin ympäristöpalveluiden selvityksessä kahdessa sieninäytteessä todettiin korkea säteilymäärä.
Julkaistu 14.1.2019
Apu

Helsingin ympäristöpalvelut selvitti syksyllä 2018 Helsingissä myynnissä olevien sienten lyijyn, kadmiumin sekä radioaktiivisen cesiumin pitoisuuksia. Suppilovahveroita, kantarelleja ja mustia torvisieniä tutkittiin yhteensä 21 näytettä.

Lyijyn ja kadmiumin pitoisuudet kaikissa tutkituissa näytteissä olivat vähäiset, mutta kahdessa sieninäytteessä todettiin korkea säteilymäärä.

Cesium-137 on peräisin vuonna 1986 tapahtuneesta Tshernobylin ydinonnettomuudesta. Sen aiheuttamat laskeumat arvioidaan Suomessa viisiportaisella asteikolla sen mukaan, miten monta kilobecquereliä alueelle laskeutui neliömetriä kohden. Suurimman laskelman alue on 5, pienimmän 1. Cesium-137:n puolittumisaika on pitkä, 30 vuotta.

Säteilyturvakeskuksen sivuilta voit tarkistaa, mihin laskeumaluokkaan oma kuntasi kuuluu.

Korkea säteilymäärä hämmentää

Euroopan komission suosituksen mukaan myytävien luonnontuotteiden radioaktiivisen cesiumin pitoisuudet eivät saa ylittää 600 becquereliä kilossa (Bq/kg), mutta kahdessa näytteessä pitoisuusraja ylittyi selvästi.

Korkeimman aktiivisuuden omannut (1 300 Bq/kg) torimyynnissä ollut sienierä oli asiakirjojen mukaan kerätty Hyvinkäältä, joka on laskeuma-aluetta 2. Asiakirjojen saaminen oli kuitenkin työlästä ja niitä ei voinut täysin yhdistää juuri kyseiseen sienierään.

Vertailunnäytteenä saatiin suppilovahveronäyte suoraan poimijalta laskeuma-alueelta 2 Sipoosta. Hämmentävää kyllä tämän näytteen radioaktiivisuus oli aivan toista luokkaa, 130 Bq/kg.

Toinen korkean aktiivisuuden (970 Bq/kg) omaava näyte oli suoraan poimijalta ja sienet oli kerätty laskeuma-alueelta 4 Pälkäneeltä.

Kuivaaminen ei vähennä cesiumia

Helsingin ympäristöpalvelut korostaa, että koska sienistä aiheutuva säteilyannos on arvioitu hyvin vähäiseksi sienten pienistä kulutusmääristä johtuen, sienten käyttöä ei ole nähty tarpeelliseksi rajoittaa. Korkean laskeuman alueilla, joilla säteilyn suositustasot voivat ylittyä, tulee kuitenkin asukkaita informoida.

Radioaktiivista cesiumia voi vähentää liottamalla tai keittämällä sieniä vedessä, jolloin suuri osa cesiumista siirtyy veteen. Yleisenä säilöntämenetelmänä käytetty sienten kuivaaminen ei vähennä radioaktiivisen cesiumin määrää.

Kommentoi »