Tuulilasi

Auton ostajat listasivat: nämä asiat vaikuttavat ostopäätökseen eniten

Auton ostajat listasivat: nämä asiat vaikuttavat ostopäätökseen eniten
Luotettavuus, turvallisuus ja ajo-ominaisuuksien miellyttävyys ovat tärkeimmät asiat, joiden perusteella suomalainen tekee päätöksen auton ostamisesta, käy ilmi Kamuxin teettämästä Suomalaiset autokaupoilla -tutkimuksesta.

Taloudellisten seikkojen, kuten edullisten käyttökustannusten ja auton pienen kulutuksen, katsotaan jäävän tärkeydessä näiden taakse. Etenkään auton arvon säilymistä ei lueta tärkeimpien ostopäätökseen vaikuttavien tekijöiden joukkoon, sillä vain viidennes (21 %) vastaajista pitää sitä erittäin tärkeänä. Jopa vetokoukku (27 %) ajaa arvon säilymisen ohi erittäin tärkeäksi koettuna ominaisuutena.

”Vetokoukun arvo nousee etenkin nyt kesällä, kun moni haluaa kuljettaa peräkärryä, asuntovaunua tai traileria. Pitkäkestoisille mökkireissuille tai road tripeille moni haluaa ottaa paljon tavaraa mukaan”, kertoo Kamuxin maajohtaja Tommi Iiskonmäki.

Väri, status ja melu eivät kiinnosta

Vähiten suomalaisia kiinnostaa uutta autoa etsiessä auton maalipinnan väri (jota erittäin tärkeänä pitää 10 %), statukseen tai vaikutuksen tekemiseen liittyvät asiat (4–5 %) sekä moottorin jylisevä kovaäänisyys (3 %). Suomalaiset selkeästi arvostavat auton hiljaisuutta, sillä sitä pitää jossain määrin tärkeänä seitsemän vastaajaa kymmenestä.

”Vain neljä prosenttia vastaajista myöntää kokevansa erittäin tärkeäksi sen, että auto tuo heille sosiaalista statusta ja arvostusta. Liekö suomalainen ajattelutapa ottanut askeleen kohti vaatimattomuutta 80-luvun kasinotalouden ja 90-luvun IT-kuplan ajoista, jolloin haluttiin antaa vaurauden näkyä. Toki erottuvuus ja sosiaalinen status on yhä useammin mielessä alle 35-vuotiailla kuin muiden ikäryhmien vastaajilla”, Iiskonmäki sanoo.

Mies luulee tietävänsä paremmin

Ostopäätöksiin vaikuttavina tekijöinä naisten kohdalla korostuvat edulliset käyttökustannukset, taloudellisuus, turvallisuus ja ympäristöystävällisyys. Naiset kokevat myös kuntotarkastuksen ja hiljattain tehdyn katsastuksen erittäin tärkeänä useammin kuin miehet.

”Vertailtaessa naisten ja miesten vastauksia saa kuvan, että miehet kokevat tietävänsä autoista ja ostamisesta enemmän ja tällöin yllä mainitut varmuuteen liittyvät seikat ovat heille useammin ”vain” melko tärkeitä”, Iiskonmäki panee merkille.

Auton ympäristöystävällisyyden nimeen vannoo joka viides. Ympäristöystävällisyyden merkitys kuitenkin polarisoituu vahvimmin 35–44-vuotaiden autoilijoiden keskuudessa: vaikka heistä 55 % pitää sitä melko tai erittäin tärkeänä kriteerinä, 43 % ei anna sille juurikaan painoarvoa.

Suomalaiset autokaupoilla -tutkimus toteutettiin Bilendi Oy:n ylläpitämässä M3 Panelissa 28.1.–2.2.2020. Kohderyhmänä olivat 18–70-vuotiaat suomalaiset, jotka omistavat ajokortin, joiden taloudessa on auto ja jotka vastaavat autohankinnoista. Tutkimuksen lopulliseen kohderyhmään kuului 1009 vastaajaa, ja otanta on kansallisesti edustava otos sukupuolen, iän ja asuinalueen mukaan.

Julkaistu: 24.7.2020
Kommentoi »