Tuulilasi

Autojen laatuerot paljastuvat katsastustilastoistaAutojen laatuerot paljastuvat katsastustilastoista

Autojen laatuerot näkyvät selvästi, kun tarkastellaan eri automallien saamia hylkäysprosentteja määräaikakatsastuksissa. Jo auton tullessa ensimmäisen kerran katsastukseen kolmantena vuonna ensirekisteröinnistä, erot eri automallien parhaiden ja huonoimpien välillä ovat suuria. Erot tulevat näkyviin vielä selkeämmin autojen ikääntyessä.

Kolmen vuoden ikäisistä henkilöautoista hylättiin Suomessa määräaikakatsastuksissa 5,4 % vuonna 2011, selviää Trafin määräaikakatsastuksista laatimista tilastoista. Parhaan automallin hylkäysprosentti oli vain 0,4 % – mutta huonoimman yli 10 kertaa suurempi kuin keskiarvo ja yli 50 kertainen parhaaseen verrattuna.

Autojen vanhetessa hylkäämisprosentit nousevat. Keskimääräinen diskausprosentti 11 vuotta vanhoilla autoilla oli 28 %. Paras automalli selvisi tässä ikäryhmässä 8,8 % hylkäystuomioilla. Huonoimman tulos oli 49,5 %.

Tyypillisimmät syyt, jotka johtavat auton hylkäämiseenkatsastuksessa ovat ohjauslaitteisiin ja jarruihin liittyvät viat. Sen sijaan vielä 11 vuoden iässäkään autoissa ei esiinny niin vakavia ruosteongelmia, että ne johtaisivat hylkäämiseen. Sehän tarkoittaisi, että auton rakenne on niin vahvasti ruosteen raiskaama, että siitä aiheutuu selkeästi vaaraa liikenneturvallisuudelle. Sen sijaan, jos auton maalipinnalla on ruostetta, se ei johda hylkäämiseen.

Hylkäämistä koskevat kriteerit ovat siis erilaisia, kuin autoilijoiden itsensä arviot automallien laatueroista. Juuri tuo ruostumisalttius on erittäin hyvä esimerkki. Mazda 6 ja Mazda 3 -mallisarjojen autoissa niiden omistajista monet ovat havainneet jo muutaman vuoden iässä ruostumisen merkkejä. Mutta katsastuksessa ei auto vielä saa hylkäämistuomiota.  Eikä Mazda ole ainoa, johon tällainen "ominaisuus" liittyy.

Mitä katsastustilastoista voi päätellä?

Trafi seuraa eri katsastusasemien toimintaa ja pyrkii pitämään katsastustoiminnan laatutason samanlaisena kaikkialla Suomessa. Se ei ole yksinkertainen tehtävä. Katsastukseen tulevat saman mallisarjan ja saman ikäryhmän autot ovat keskenään erilaisia. Niiden käyttöolosuhteissa on eroja. Autoilla ajetaan erilaisia kilometrimääriä. Eivätkä saman mallisarjan autojen omistajat hoida autojaan samalla tavalla.

Tosiasia on, että autojen vanhetessa niiden käyttötapojen erot näkyvät yhä enemmän autojen kulumisessa. Sehän tarkoittaa, ettei autoja voisi verrata mallisarjoittain. Mutta toisaalta, kun katsastuksen kohteena ovat kaikki saman mallisarjan samanikäiset autot, eroavuudet tasoittuvat mallisarjojen sisällä. Vääjäämättä jotakin hyvin olennaista mallisarjan laatutasosta kertoo se, sijoittuuko auto katsastuksessa hylättyjen listalla jatkuvasti selvästi keskiarvoa paremmin vai huonommin.

Trafin julkaisemat tilastot ovat hyvin hyödyllistä luettavaa sille, joka on hankkimassa itselleen käytettyä autoa. Koska auto on vietävä katsastukseen ensimmäisen kertran kolmen vuoden kuluttua ensirekisteröinnistä, hyvin suuri osa näistä nuorista autoista on ollut ensimmäisellä omistajallaan. Mitä luultavimmin auton määräaikahuollot on tehty,  ja uutena autonsa ostanut on miltei aina merkkikorjaamon asiakas.

Autojen valmistajat pyrkivät myös takuuehdoilla vaikuttamaan siihen, että auton omistaja pysyy merkin valtuutetun huoltoverkoston palvelujen käyttäjänä. Tosin muunlaisenkin korjaamon käyttäminen on mahdollista, kunhan huoltotyön ja käytettyjen osien laatutasovaatimukset täyttyvät, huomauttaa EU ja kuluttaja-asiamies.

Jos haluat tietää, mitkä ovat olleet eri automallien hylkäämiseen johtaneet tärkeimmät vikakohteet, klikkaa linkkejä, jotka ovat taulukon alla. Autot on ryhmitelty iän mukaan hylkäämisprosenttien nousevassa järjestyksessä. Pienimmän hylkyprosentin saanut mallisarja on ylimpänä ja surkeimpaan tulokseen yltänyt mallisarja viimeinen. Mallisarjan hylkäämisprosentin vieressä on kerrottu, mitkä ovat olleet yleisimmät hylkäämisen syyt, jos syyt selkeästi kausutuvat tiettyihin kohteisiin.

Julkaistu: 16.2.2012