Tuulilasi

Autoilijat tyytymättömiä pääteiden talvikunnossapitoon


Yksityishenkilöiden tyytyväisyys teiden talvihoitoon nousi viime talvena, raskaan liikenteen tyytyväisyys taas laski. Suurin osa kuljettajista piti talven nopeusrajoituksia ja raskaan liikenteen talvirengaspakkoa tarpeellisina. Muun muassa nämä asiat selvisivät Liikenneviraston teettämästä tutkimuksesta.
Kuvat All Over Press

Liikenneviraston tienkäyttäjätyytyväisyystutkimuksen mukaan 41 % yksityishenkilöistä oli tyytyväisiä teiden talvihoitoon. Tyytymättömien osuus oli 30 %, eli yksityishenkilöiden tyytymättömyys vähentyi hieman toissatalvesta. Sen sijaan raskaan liikenteen kuljettajien tyytyväisyys talviajan palvelutasoon heikentyi. Ammatikseen ajavista vain joka viides ilmoitti olevansa tyytyväinen maanteiden talvihoitoon.

Yksityishenkilöt ja raskaan liikenteen kuljettajat olivat aiempaa tyytymättömämpiä pääteiden tienpinnan tasaisuuteen sekä liukkauden torjuntaan. Vähempiliikenteisten teiden talvihoitoon oli tyytyväisiä ainoastaan 24 % yksityishenkilöistä ja 10 % raskaan liikenteen kuljettajista.

Risujen lisäksi tutkimuksen vastaajat antoivat myös ruusuja. Sekä yksityishenkilöt että ammattilaiset olivat melko tyytyväisiä pääteiden lumenauraukseen.

Leuto talvisää vaikeutti liukkauden torjuntaa, suolauksessa silti onnistuttiin

Tienkäyttäjien tyytyväisyyttä selvittänyt kysely tehtiin 30.1.–12.3.2017, jolloin sääolot olivat varsinkin tienpidon kannalta melko haasteelliset.

”Talvi oli vähäluminen ja keskimääräistä leudompi. Lämpötila vaihteli tiheästi nollan molemmin puolin erityisesti länsirannikolla, mikä teki liukkauden torjunnasta vaikeampaa, mutta kulutti myös nopeammin päällysteitä”, kertoo ylitarkastaja Otto Kärki Liikennevirastosta.

”Kunnossapidossa tämä näkyi muun muassa tavanomaista runsaampina hiekoituksina ja monin paikoin jonkin verran keskimääräistä suurempana suolan käyttönä. Myös alue, jossa tieverkkoa suolattiin, laajeni”, Kärki jatkaa.

Tyytyväisyys suolan käyttöön liukkauden torjunnassa heikkenikin hieman, mutta tyytyväisien määrä on silti 56 % yksityishenkilöiden puolella ja 45 % ammattiautoilijoiden keskuudessa.

Talven alennetut nopeusrajoitukset ja talvirengaspakko tarpeellisia Suomessa

87 % yksityishenkilöistä ja 74 % raskaan liikenteen edustajista ilmoitti hyväksyvänsä talvinopeusrajoitukset. Valtaosan mielestä talven nopeusrajoitukset olivat sopivia, sillä niitä piti liian matalana vain 18 % yksityishenkilöistä ja 29 % ammattikuljettajista.

Myös hiljattain voimaan tulleeseen talvirengaspakkoon vastaajat suhtautuivat suopeasti: 91 % kuljettajista piti niitä tarpeellisina.

 (Lähde: Liikennevirasto)

Julkaistu: 20.9.2017