Tuulilasi

Apuvirran antamisen niksit


Sähkö voi auton akusta mennä niin vähiin, ettei moottori enää käynnistykään. Silloin akkuun pitää jollakin tavalla saada lisää virtaa. Nopeimmin sitä saadaan apukaapeleilla toisesta autosta. Virran antamisessa piilee kuitenkin suuria riskejä, jos sitä ei tehdä oikein.

Sähkö voi loppua monesta syystä. Yleisin syy on esimerkiksi tavaratilan valon tai radion jääminen pitemmäksi aikaa päälle. Nykyiset autot myös kuluttavat virtaa jatkuvasti, koska niissä on jatkuvasti toiminnassa olevia laitteita, esimerkiksi keskuslukituksen radio-ohjauksen vastaanotin odottaa jatkuvasti signaalia avaimelta. Usein myös jokin vika saattaa nostaa auton virrankulutusta

Kovilla pakkasilla auton käynnistäminen vaatii enemmän virtaa. Varsinkin dieselautoille kova pakkanen voi muodostua lähdön esteeksi.

Dieselmoottorin käynnistyminen perustuu siihen, että ilma sylinterissä puristetaan kokoon, jolloin se kuumenee niin kuumaksi, että palotilaan hienona sumuna ruiskutettava polttoneste syttyy välittömästi palamaan.

Nykyisin käytetään suoraruiskutusta, jolloin polttoneste ruiskutetaan suoraan palotiloihin mäntien päälle. Ilman puristaminen pienen dieselmoottorin palotilaan ei kylmällä kelillä tuota riittävästi lämpöä, joten palotilassa on erilliset sähkötoimiset hehkutulpat, joiden tuottama lisälämpö auttaa polttonestettä syttymään.

Hehkutus toimii automaattisesti. Mittaristossa on keltainen kierukkasymboli, joka kertoo, että hehkutus on toiminnassa. Periaatteessa moottorin voi käynnistää, kun tämä merkkivalo sammuu.

Kovalla pakkasella käy kuitenkin usein, että merkkivalo sammuu liian aikaisin. Lämpö ei riitäkään, eikä moottori käynnisty. Tätä vastaan on olemassa yksi hyvä keino. Kun merkkivalo sammuu, käännetään virta pois ja jälleen uudelleen päälle. Yleensä hehkutus alkaa tällä keinolla uudelleen. Toisen hehkutuksen jälkeen moottori käynnistyykin jo helpommin.

Dieselmoottori saattaa käynnistyä vaikeasti, joten käynnistämistä ei saa lopettaa heti moottorin ensimmäisten potkujen jälkeen. Avain on pidettävä käynnistysasennossa niin pitkään, että moottori varmasti jaksaa käydä. Tämä "saattaminen" voi usein olla tarpeen myös bensiinimoottoria käynnistettäessä.

Starttinapilla varustetuissa autoissa nämä kikat eivät päde, sillä järjestelmä päättelee automaattisesti sopivan hetken käynnistinmoottorin pois kytkemiselle. Käyttäjä ei voi vaikuttaa tähän.

Sähkön antamiseen liittyy vaaroja

Kovalla pakkasella sähkö voi loppua kesken kaiken. Vaikka auto ja akku ovat suhteellisen uusia, voikin yllättäen käydä niin, että moottori ei jaksa käynnistyä. Jos startti pyörittää kovin laiskasti, moottori ei käynnisty, koska käynnistymiseen tarvitaan tietty vähimmäiskierrosluku.

Akku ottaa kylmässä varausta vastaan hyvin huonosti. Lyhyt työmatka-ajo ei välttämättä riitä pitämään akun varaustilaa yllä, vaan akun varaustila heikkenee. Autolla pitäisikin ajaa mielellään joka toinen päivä pitempiä matkoja. Vaihtoehtoisesti pitäisi käyttää erillistä akkulaturia.

Jos startti alkaa hyytyä, akkua ei kannata tyhjentää loppuun saakka. Tässä vaiheessa on saatava lisäsähköä. Sitä saa helpoimmin toisesta autosta, joka jo on saatu käyntiin. Tarvitaan vain riittävän pitkät ja paksut apukaapelit.

Nykyautot ovat niin täynnä elektroniikkaa, että apuvirran antaminen voi johtaa kalliisiin vaurioihin, jos ei toimita tarkkaan ja harkiten. Perussääntö onkin, että jos virran antamista ei osata, on paljon parempi keino hankkia vaikka hinausauto paikalle. Elektroniikalle aiheutetut tuhot voivat johtaa paitsi kalliisiin myös paljon aikaa vieviin korjauksiin.

Tästä syystä monet valmistajat yksiselitteisesti kieltävät käyttöohjeissaan apuvirran antamisen. Jokainen siis toimii omalla vastuullaan käyttäessään apukaapeleita.

Jeep antoi apuvirtaa VW Jettaan, ja kaapelit kytkettiin vahingossa ristiin, eli plussasta miinukseen ja päinvastoin. Kahden akun energia purettiin hetkessä kaapeleihin, jotka kuumenivat ja sytyttivät Jeepin tuleen. Myös Jetta sai pahoja vaurioita. Lähempää tietoa englanniksi tuolta: http://www.reddit.com/r/pics/comments/ls9in/a_friend_of_mine_was_helping_a_girl_jump_her

Toimi näin:

Avustavan auton pitää olla käynyt jonkin aikaa, jotta sen moottori käynnistyy helposti.

 1. Aja avustava auto riittävän lähelle autettavan auton keulaa ja sammuta moottori.
 2.  Avaa kummankin auton konepelti ja akun suojakotelo.
 3. Kytke PUNAINEN apukaapeli kummankin auton akun plusnapaan. Varmista, että liittimet ovat kunnolla kiinni.
 4. Kytke MUSTAN apukaapelin toinen pää toisen auton akun miinusnapaan.
 5. Kytke MUSTAN apukaapelin toinen pää moottorin tai korin maalaamattomaan metalliosaan, joka on riittävän etäällä akusta.
 6. Käynnistä avustavan auton moottori ja pidä se käynnissä muutaman minuutin ajan. Voit pitää moottorissa hieman tyhjäkäyntiä suurempia kierroksia, esimerkiksi 1500–2000 r/min. Autettavaa autoa ei saa yrittää käynnistää avustavan auton moottorin käydessä. ÄLÄ anna kenenkään edes istua autettavan auton kuljettajan paikalla!
 7. Kun autettavan auton akkua on näin ladattu muutama minuutti, sammuta avustavan auton moottori.
 8. Käynnistä autettavan auton moottori.
 9. Anna autetun auton käydä muutaman minuutin ajan, älä irrota apukaapeleita.
 10. Sammuta autettu auto, kun sen moottori on hieman lämmennyt ja akku latautunut.
 11. Irrota MUSTAN apukaapelin se pää, joka ei ole kiinni akussa. Irrota sen jälkeen muut apukaapelien liittimet.
 12. Aseta akkujen suojakotelot takaisin paikoilleen ja sulje autojen konepellit.

Varo räjähdysvaaraa

Edellä opastettu kaapelien kytkentäjärjestystä on ehdottomasti noudatettava oman turvallisuuden vuoksi. Akusta vapautuu ladattaessa  tapahtuvan veden hajoamisen seurauksena happea ja vetyä. Tätä kaasuseosta kutsutaan aivan aiheellisesti räjähdyskaasuksi. Se on äärimmäisen herkkää syttymään pienestäkin kipinästä. Koska akkujen välillä on jännite-ero, sähkökaapeleita kytkettäessä syntyy kipinä. Tästä syystä se viimeinen eli virran kytkevä kytkentä pitää tehdä mahdollisimman kaukana akusta.

Akku sisältää laimennettua rikkihappoa. Laimennuksesta huolimatta se on niin väkevää, että jos sitä akun räjähtäessä roiskahtaa silmiin, seurauksena on vähintään pahoja silmävaurioita, äärimmillään jopa näön menetys.

Julkaistu: 31.10.2011