Tuulilasi

Ajokorttiasetus lausuntokierroksella – kaikilla kansalaisilla 18.5. asti aikaa sanoa mielipiteensä


Liikenne- ja viestintäministeriö pyytää lausuntoja ajokorttiasetuksen muuttamisesta. Muutokset liittyvät ajokorttilain uudistukseen. Asetuksella annettaisiin tarkempia säännöksiä lakisääteisen kuljettajakoulutuksen määristä, sisällöistä ja toteutuksesta, kuljettajatutkinnoista ja ajokorttimenettelyistä.
Kuvat All Over Press

Luokkakohtaisten opetussisältöjen vapauttamisen vastapainoksi käyttöön otettaisiin lakisääteiset turvallisuusperusteiset koulutukset.

Ensimmäistä korttia hankittaessa pakollisen koulutuksen kesto olisi neljä tuntia ja se toteutettaisiin teoriaopetuksena. B-luokassa (henkilöautokortti) annettaisiin riskientunnistamiskoulutusta kahdeksan tuntia, josta vähintään puolet olisi ajo-opetusta. Tästä osa voisi tapahtua simulaattorissa.

Asetukseen sisältyisivät säännökset B-luokan ajo-opetuksen ja ensimmäisen moottoripyöräkortin ajo-opetuksen vähimmäismääristä. B-luokassa ajo-opetusta vaadittaisiin vähintään 10 tuntia ja moottoripyörällä vähintään viisi tuntia.

Ajokorttiasetuksen muuttaminen tukee digitalisaatiota ja säädösten sujuvoittamista koskevien hallituksen kärkihankkeiden toteuttamista.

Asetusluonnoksen lausuntoaika päättyy 18.5.2018. Materiaali on julkaistu osoitteessa www.lvm.fi/lausuntopyynnot. Lausuntoja voivat antaa kaikki organisaatiot ja kansalaiset. Lausuntokierroksen jälkeen asetuksen valmistelu jatkuu virkamiestyönä.  

Korjaus: 7.5.18 klo 9.54. Otsikkoa muutettu. Ajokorttiasetus on vasta valmisteluvaiheessa, ei vielä kaatunut.

Julkaistu: 6.5.2018