Ilmastokriisiin suhtautuminen riippuu puolueesta – ääripäissä vihreät ja perussuomalaiset
Puheenaiheet
Ilmastokriisiin suhtautuminen riippuu puolueesta – ääripäissä vihreät ja perussuomalaiset
Elinkeinoelämän valtuuskunnan raportin mukaan ilmastokysymys onkin viime aikoina sitoutunut selvästi politiikkaan. Niin ei ollut ennen: vielä 2000-luvun ensimmäisen vuosikymmenen lopulla perussuomalaisten kannattajat olivat yhtä huolissaan ilmastonmuutoksesta kuin muutkin vastaajat.

Suomalaisten mielipiteet ilmastokriisistä ovat politisoituneet. Elinkeinoelämän valtuuskunnan, Evan, viime viikolla julkaiseman kyselytutkimuksen perusteella se, miten huolestuttavana ihminen ilmastonmuutosta pitää, liittyy melko vahvasti puoluekantaan.

Liki kolme neljäsosaa kansalaisista arvioi, että ilmastonmuutos on aikamme suurin ympäristöuhka, jonka torjumiseksi on nopeasti ryhdyttävä tehokkaisiin toimiin kaikissa maissa.

Perussuomalaisten kannattajista sitä mieltä oli vain alle kolmannes. Kristillisten ja Liike nytinkin kannattajista ilmastonmuutosta piti suurena uhkana selvästi alle puolet.

RKP:n, kokoomuksen ja keskustan kannattajista kolme neljäsosaa piti ilmastonmuutosta suurimpana ympäristöuhkana, vasemmistoliiton kannattajista yhdeksän kymmenestä ja vihreiden kannattajista käytännössä kaikki.

Perussuomalaisten kannattajien ajattelussa muutos

Huoli ilmastonmuutoksesta on lieventynyt vuosituhannen alusta. Vielä vuonna 2009 neljä viidestä suomalaisesta piti ilmastonmuutosta vakavimpana vaarana.

Evan raportin mukaan ilmastokysymys onkin viime aikoina sitoutunut selvästi politiikkaan. Niin ei ollut ennen: vielä 2000-luvun ensimmäisen vuosikymmenen lopulla perussuomalaisten kannattajat olivat yhtä huolissaan ilmastonmuutoksesta kuin muutkin vastaajat.

Koronakriisi näkyi Evan kyselyssä ihmisten näkemyksissä, muttei yhtä vahvasti kuin viime vuoden keväällä.

Noin puolet vastaajista oli valmiita tinkimään omista eduistaan ja elintasostaan koronavirusepidemian aiheuttaman taloustilanteen vuoksi, runsas vuosi sitten siihen oli valmis hieman useampi kansalainen.

Kaksi kolmesta vastaajasta taas toivoi, että koronaviruspandemia johtaa kuluttamisen ja matkustamisen pysyvään vähenemiseen. Niin toivovien osuus oli hieman pienentynyt keväällä 2020 tehdyn selvityksen jälkeen.

Kommentoi »