Tuulilasi

Äänekosken liikenneyhteydet-hanke etenee


Äänekosken biotuotetehtaan liikenneyhteydet -hankkeen tieosuus on edennyt hyvin kuluvan vuoden aikana. Töitä on tehty niin alemman tieverkon kuin valtatien 4 parantamiseksi. Huutomäen eritasoliittymän työt ovat loppusuoralla ja Äänekosken kohdan rakentaminen on hyvällä mallilla. Myös koko hankkeen merkittävin yksittäinen kohde, Tärttämäen silta, on jo työn alla.
Kuvat A-lehtien kuva-arkisto, Juha Juntto

Huutomäen eritasoliittymän kohdan työt ovat loppusuoralla, viimeistely- ja päällystystöitä toki jatketaan vielä vuonna 2018. Urakassa on tehty eritasoliittymä Huutomäkeen Saarijärventien risteykseen ”vanhan” valtatien 4 itäpuolelle sekä rakennettu uutta valtatietä 4 ja valtatietä 13. Eritasoliittymän alue avattiin liikenteelle lokakuun puolessa välissä.

Hankkeen Äänekosken kohdan työmaalla uuden tielinjan rakentaminen on täydessä vauhdissa – työn alla ovat niin maanleikkaukset, massanvaihdot kuin louhinnat. Työmaalla on käytössä kiertotie syksyyn 2018 saakka.

”Kotakennään salmen ylittävä uusi Tärttämäen silta sisältyy Äänekosken kohdan urakaan, ja myös sen rakentaminen on jo käynnissä. Sillan osalta rakennustyöt jatkuvat läpi talven”, kertoo projektipäällikkö Jarmo Niskanen Liikennevirastosta.

Kokonaisuudessaan valtatietä 4 parannetaan hankkeessa välillä Kuorejoki–Mämme, ja esimerkiksi välillä Myllyntaus–Äänekosken keskustan liittymä valtatie 4 muutetaan kolmen kilometrin matkalla 2 + 2 kaistaiseksi. Työt ovat käynnissä Huutomäen ja Äänekosken kohdalla, ja Äänekoski pohjoinen – ja Kuorejoki-urakoiden hankinnat on käynnistetty.

Uurainen sai uuden kiertoliittymän

Osana hanketta Uuraisille rakennettiin uusi kiertoliittymä sekä muun muassa parannettiin maantietä 627 (Häkintie) kiertoliittymästä Kangashäkin suuntaan mäen profiilia madaltamalla. Kuntalaisten kauan toivoman kiertoliittymän keskelle on pystytetty Uuraisten kunnan tilaama Kuukan Kurki -veistos.

Jo vuonna 2015 käynnistynyt alemman tieverkon parantaminen saatiin päätökseen tänä vuonna. Parannustöitä on tehty maanteillä 627 ja 633 sekä kantatiellä 69 muun muassa kantavuutta kehittämällä ja päällystystöillä. Vuonna 2017 vuorossa olivat välin Kangashäkki–Hirvaskangas (valtatie 4) sekä maantien 633 parantaminen välillä Väätäiskylä–Saarijärvi.

”Mittava hanke jää nyt aktiivisen rakentamisen osalta vähitellen talvitauolle Tärttämäen siltatyömaata lukuun ottamatta. Rakennustyöt pääsevät muilta osin käyntiin jälleen huhtikuussa 2018”, sanoo Niskanen.

Julkaistu: 11.12.2017